Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2013

mortis
1097 778b
Reposted fromkonwalia konwalia viadrinkmysoul drinkmysoul
mortis
4583 d11d 500

tak bardzo prawdziwe

July 11 2013

mortis
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viatbtf tbtf
mortis
1013 558b
Reposted fromkaloryfer kaloryfer viapkz451 pkz451
mortis
2916 99ae 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaskins skins
mortis

Nie staraj się ratować czegoś, co Cię niszczy.

Reposted fromextract extract viastarryeyed starryeyed
mortis
Masz usta, których tyle lat, tyle lat szukałem...
— Czesław Niemen - "Klęcząc przed Tobą"
1554 8097 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viamarch18 march18

July 06 2013

mortis

July 04 2013

mortis
Perfekcyjny melancholik łatwo wpada w depresję - czasami trudno odróżnić, kiedy jest szczęśliwy, a kiedy smutny.
— zupełnie jak ja
Reposted fromwerterowska werterowska viasadworld sadworld
mortis
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viasadworld sadworld
mortis
8313 5ad8
Reposted fromszatanista szatanista viaucieknijmi ucieknijmi
mortis
5719 31cb
Reposted fromxoxo xoxo viaucieknijmi ucieknijmi
mortis

July 03 2013

mortis
Samotność to cena, którą płacimy za szczerość, bezkompromisowość
i paskudny charakter.
— prawda.
Reposted frompiiip piiip viawhatyouneed whatyouneed

May 30 2013

mortis
6466 6805
Reposted fromunforgiving unforgiving vialaj laj
mortis
6463 8733
Reposted frommickeymouse mickeymouse viajethra jethra
mortis
-Zimno?
-Zimno.
-Przytulić?
-Przytulic.
-Długo?
-Długo.
— poproszę.
Reposted fromyoungbllood youngbllood viasadworld sadworld
mortis
9215 36c9
Reposted fromturnaway turnaway viasadworld sadworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl